सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका निवडणूक विभाग सार्वत्रिक निवडणूक २०१८


  उमेदवारा विषयी माहिती

अंतिम मतदार यादी


प्रभाग 2 -     अंतिम यादी


प्रभाग 3 -     अंतिम यादी


प्रभाग 4 -     अंतिम यादी


प्रभाग 5 -     अंतिम यादी


प्रभाग 6 -     अंतिम यादी


प्रभाग 7 -     अंतिम यादी


प्रभाग 8 -     अंतिम यादी


प्रभाग 9 -     अंतिम यादी


प्रभाग 10 -     अंतिम यादी


प्रभाग 11 -     अंतिम यादी


प्रभाग 12 -     अंतिम यादी


प्रभाग 13 -     अंतिम यादी


प्रभाग 14 -     अंतिम यादी


प्रभाग 15 -     अंतिम यादी


प्रभाग 16 -     अंतिम यादी


प्रभाग 17 -     अंतिम यादी


प्रभाग 18 -     अंतिम यादी


प्रभाग 19 -     अंतिम यादी


प्रभाग 20 -     अंतिम यादी