सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका निवडणूक विभाग सार्वत्रिक निवडणूक २०१८


  उमेदवारा विषयी माहिती

  महत्वाचे दूरध्वनी

श्री. रवींद्र खेबुडकर


आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका